“ALIAZ COOPERATION” SIA PRIVACYBELEID

In de volgende informatie wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door "Aliaz Cooperation” SIA worden verwerkt bij het afronden van een aankoop of het bezoeken van deze website, voor welke doeleinden en hoe deze gegevens worden gebruikt en welke rechten onze klanten hebben.

 1. CONTROLLER
  1. De controller in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna "AVG") is: "Aliaz Cooperation" SIA, een onderneming opgericht in de Republiek Letland, registratienummer: 40103648335, adres: Kr.Valdemāra iela 21-10, Riga, LV-1010, Latvia (hierna – “Aliaz”).
 2. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS
  1. Om onze diensten te kunnen leveren, hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig die door de klant kunnen worden verstrekt of die automatisch kunnen worden verzameld, zodra de bestelling is geplaatst.
  2. Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:
   1. Naam en achternaam;
   2. Adresinformatie (adres, postcode, plaats, land);
   3. IP-adres;
   4. E-mailadres;
   5. Websitegegevens (gebruikt apparaat, type browser, Geo IP, tijd en datum van het websitebezoek en plaatsing van de bestelling).
 3. DOEL VAN DE VERWERKING
  1. We verwerken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
   1. Naam, achternaam, adresgegevens en e-mailadres worden verwerkt om de bestelling af te ronden, het product naar de klant te verzenden en de klant een e-mail te sturen ter bevestiging van de bestelling.
   2. Het IP-adres en de websitegegevens worden verwerkt om fraude en verdachte bestellingen te identificeren en voor analytische doeleinden om de ervaring van klanten te verbeteren bij het bezoeken van onze website en het plaatsen van een bestelling.
 4. WETTELIJKE BASIS VOOR VERWERKING
  1. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens is:
   1. Artikel 6(1)(b) van de AVG – de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij het datasubject een partij is of om op verzoek van het datasubject stappen te ondernemen voordat een overeenkomst wordt gesloten;
   2. Artikel 6(1)(f) van de AVG – de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen van de controller. De legitieme belangen zijn, in het bijzonder, het voorkomen van fraude en het vermijden van debiteurenrisico's, evenals analyse en onderzoek om onze diensten en klantervaring te verbeteren.
 5. GEGEVENS DELEN EN VERSTUREN
  1. We delen of verzenden de persoonsgegevens van onze klanten alleen in bepaalde gevallen met serviceproviders die de persoonsgegevens van onze klanten alleen namens ons en in overeenstemming met speciale voorwaarden verwerken. Dergelijke serviceproviders zijn:
   1. Postbedrijven – we delen persoonsgegevens (naam, achternaam en adres) om het pakket naar onze klant te kunnen sturen;
   2. Incassobedrijven – als de klant nalaat het bestelde product te betalen, dan behouden we ons in overeenstemming met onze algemene voorwaarden het recht voor om persoonsgegevens van de klant (naam, achternaam, adres en e-mailadres, indien beschikbaar) door te geven aan het incassobedrijf Alektum Group AB.
 6. RECHTEN EN DATASUBJECTEN
  1. Onze klanten hebben de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens en in overeenstemming met de AVG:
   1. Recht op informatie (artikel 15 van de AVG) – het datasubject heeft het recht om kosteloos de informatie over de gegevens die we over hem of haar hebben te verkrijgen en om een kopie van de gegevens en informatie met betrekking tot de verwerking ervan aan te vragen;
   2. Recht op correctie (artikel 16 van de AVG) – het datasubject kan ons om onmiddellijke correctie van zijn of haar gegevens vragen als de gegevens niet actueel of onjuist zijn;
   3. Recht op verwijdering (artikel 17 AVG) – het datasubject kan vragen om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, indien de gegevens niet langer nodig zijn om de contractuele verplichtingen na te komen. Houd er rekening mee dat we sommige persoonsgegevens mogen bewaren om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, om fraude te voorkomen of om onze algemene voorwaarden te handhaven;
   4. Recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 van de AVG) – het datasubject kan vragen om zijn of haar gegevens over te dragen aan een andere controller;
   5. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de eigen verblijfplaats (artikel 77 van de AVG).
 7. DATA-OPSLAG EN BESCHERMING
  1. We slaan de persoonsgegevens van klanten op zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd, namelijk voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen en het beschermen van onze legitieme belangen en ter verdediging tegen wettelijke aanspraken volgens de wet.
  2. We hechten veel waarde aan onze gegevensbeveiliging en gebruiken gepaste technische maatregelen om de gegevensbeveiliging en -bescherming te waarborgen. Alle persoonsgegevens van onze klanten worden gecodeerd en opgeslagen op beschermde servers en alleen toegankelijk gemaakt door bevoegd personeel.
 8. CONTACTINFORMATIE

Als u vragen heeft over de gegevensbeveiliging van Aliaz, dan kunt u contact met ons opnemen op: privacy@aliaz.lv.